Cultuureducatie

Cultuureducatie is bij ons op school een speerpunt. Elk jaar maken we gebruik van het Cultuurmenu en Cultuurmenu extra. Dit programma heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg i.s.m. de regionale kunstorganisaties ontwikkeld.

Een cultuurmenu is een samenhangend activiteitenprogramma, waarbij leerlingen tijdens de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, kennis maken met de belangrijkste cultuurdisciplines; muziek, dans, literatuur, theater, beeldende kunst en erfgoed. De structuur van een cultuurmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van cultuur
in de eerste jaren en meer complexe in de hogere.

Op school hebben we ter stimulering een cultuurcoördinator
om er zorg voor te dragen dat het een structureel onderdeel van ons
onderwijs blijft.

In elk schooljaar vindt voor de groepen 1 tot en met 8 een cultuurproject
plaats. Dit project staat in het teken van een thema en een bepaalde
kunstdiscipline, zoals dans, muziek of toneel. De kinderen krijgen
workshops en sluiten het project af met een presentatie of voorstelling.