NSCCT

Op alle scholen van Panta Rhei wordt in januari, in groep 6, de NSCCT afgenomen. NSCCT staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test meet het leervermogen van uw kind. Door de uitkomst van deze test naast zowel observaties door de leerkracht als de uitkomsten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem  te leggen, kunnen leerkrachten hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van uw kind. 
Voor meer info: klik op NSCCT.