Jaarplan

Elk jaar evalueren wij wat het afgelopen jaar gebeurd is, welke ontwikkeling wij als school hebben doorgemaakt en wat wij, op basis van de evaluatie, voor het nieuwe schooljaar op de agenda gaan zetten; kortom: hoe wij ons jaarplan gaan vorm geven. Ons jaarplan is weer gebaseerd op ons schoolplan, dat een looptijd heeft van 4 jaar.
Onderstaand treft u ons jaarplan in een schematische weergave

Jaarplan 2023-2024