Ondersteuning

De ondersteuning van onze leerlingen in het onderwijs heeft onze eerste prioriteit. Hoewel wij uitgaan van een klassikale beginsituatie, proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij het individuele kind. In ons ondersteuningsplan staat beschreven hoe wij dit realiseren.

Op De Professor Casimirschool werken wij volgens het model van de 1-zorgroute.


De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de ondersteuning aan leerlingen op groepsniveau en op schoolniveau gezet worden. Met het schrijven van het ondersteuningsplan willen we bereiken dat het onderwijs zo veel mogelijk wordt aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook willen we op een planmatige wijze omgaan met verschillen in de onderwijsbehoefte tussen leerlingen. Daarnaast willen we de interne ondersteuningsstructuur verbeteren en eenduidigheid creëren met betrekking tot de stappen en beslismomenten in de ondersteuning aan leerlingen. Via onderstaande link komt u bij ons ondersteuningsprofiel, dat meer duidelijkheid geeft als het gaat waarin wij op onze school kunnen voorzien in zorg.

Schoolondersteuningsprofiel