Ondersteuning

De ondersteuning van onze leerlingen in het onderwijs heeft onze eerste prioriteit. Hoewel wij uitgaan van een klassikale beginsituatie, proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij het individuele kind. In ons ondersteuningsplan staat beschreven hoe wij dit realiseren.

Op De Professor Casimirschool werken wij volgens het model van de 1-zorgroute.


De 1-zorgroute beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de ondersteuning aan leerlingen op groepsniveau en op schoolniveau gezet worden. Met het schrijven van het ondersteuningsplan willen we bereiken dat het onderwijs zo veel mogelijk wordt aangepast aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook willen we op een planmatige wijze omgaan met verschillen in de onderwijsbehoefte tussen leerlingen. Daarnaast willen we de interne ondersteuningsstructuur verbeteren en eenduidigheid creëren met betrekking tot de stappen en beslismomenten in de ondersteuning aan leerlingen. 

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl

Schoolondersteuningsprofiel