Levelwerk

Op onze school bieden wij voor de excellente leerlingen Levelwerk aan. Vanaf groep 2 t/m groep 8 worden deze kinderen uitgedaagd.
Op basis van bepaalde criteria en in overleg met leerkracht, intern begeleider en Levelwerkleerkracht wordt er besloten of een kind baat heeft bij Levelwerk. Halverwege en aan het eind van het schooljaar wordt hier opnieuw naar gekeken. Het Levelwerk wordt  voornamelijk in de klas uitgevoerd. Elke week komen deze kinderen 1 keer samen bij de Levelwerkleerkracht. Hier kunnen ze vragen stellen, verder werken en zijn er uitdagende spelletjes om te doen. De kinderen krijgen vooral begeleiding bij het doorzetten, fouten durven maken, plannen, om hulp durven vragen, motivatie en inzet.  Daarnaast leren de kinderen belangrijke vaardigheden en kennis. De groepen 3 en 4 krijgen verschillende opdrachten en vragen die uitdagen tot het hogere denken, de groepen 5 en 6 leren van alles over mindset en de kinderen groep 7 en 8 krijgen de ‘ik leer leren’ training.

Externe plusklas

Deze plusklas wordt op eigen initiatief door een aantal scholen van Panta Rhei voortgezet. De kosten worden gedragen door de deelnemende scholen. Dit jaar neemt onze school hieraan deel.

Voor wie: leerlingen die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten en voldoen aan de volgende criteria:

·        Leerlingen waarbij d.m.v. een extern IQ onderzoek aangetoond is dat zij excellente leerlingen zijn en/of

·        leerlingen van scholen, die na het volgen van de 1-zorgroute tenminste een half jaar aantoonbare handelingsplanning hebben gevolgd, met onvoldoende resultaat en/of

·        op de eigen school gesignaleerd en gediagnosticeerd d.m.v. bijvoorbeeld; het DHH of SIDI-3 en/of

·        excellente leerlingen die op de eigen school in de eigen groep ( en mogelijk ook nog buiten de groep) een aangepast onderwijsaanbod krijgen dat nog te weinig tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. De reguliere school moet aan kunnen geven wat de leerling mist / nodig heeft en/of

·        excellente kinderen, die twice exceptionel zijn, waarbij de aanpassingen op de school nog te weinig tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.

   Programma

·        Huidig programma van de Panta Rhei plusklas (raadsel & stelling, Spaans, drama en project)

·        Er wordt schoolwerk meegegeven aan leerling (Raadsel & stelling, Spaans en Project) dat geïntegreerd moet worden in de reguliere groep