Levelwerk en plusklas

Op onze school bieden wij kinderen, die bovengemiddeld presteren met Rekenen en Begrijpend Lezen, Levelwerk aan. 
Op basis van bepaalde criteria en in overleg met leerkracht, intern begeleider en Levelwerkleerkracht wordt er besloten of een kind baat heeft bij Levelwerk. Halverwege en aan het eind van het schooljaar wordt hier opnieuw naar gekeken. Het Levelwerk wordt  voornamelijk in de klas uitgevoerd. Elke week komen deze kinderen 1 keer samen bij de Levelwerkleerkracht. Hier kunnen ze vragen stellen, verder werken en zijn er uitdagende spelletjes om te doen. De kinderen krijgen vooral begeleiding bij het doorzetten, fouten durven maken, plannen, om hulp durven vragen, motivatie en inzet.  Daarnaast leren de kinderen belangrijke vaardigheden en kennis. De groepen 3 en 4 krijgen verschillende opdrachten en vragen die uitdagen tot het hogere denken, de groepen 5 en 6 leren van alles over mindset en de kinderen groep 7 en 8 krijgen de ‘ik leer leren’ training.
Plusklas

Een Plusklas is een organisatievorm van onderwijs voor een specifiek aangewezen doelgroep leerlingen met specifiek aangewezen leerdoelen en/of onderwijsbehoeftes, waarvoor een deel van het curriculum van deze leerlingen buiten de reguliere klas plaats vindt. De doelgroep, de leerdoelen en onderwijsbehoeftes worden geformuleerd om passend onderwijs te realiseren voor de doelgroep.

Op school bieden wij de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan de Plusklas. Deze plusklas is voor leerlingen, die in groep 5, 6, 7 of 8 zitten en voldoen aan de volgende criteria:

 

·        Leerlingen waarbij d.m.v. een extern IQ onderzoek aangetoond is dat zij excellente leerlingen zijn en/of

 

·        leerlingen, die na het volgen van de 1-zorgroute tenminste een half jaar aantoonbaar een aangepaste leerroute hebben gevolgd, met onvoldoende resultaat en/of

 

·        op school gesignaleerd en gediagnosticeerd zijn d.m.v. een relevant onderzoek/test, of observaties waaruit blijkt dat leerlingen bepaalde gedragskenmerken laten zien (bijv. faalangst, groot perfectionisme, creatief in hun denkwijze).

 

·        excellente leerlingen die in de eigen groep (en mogelijk ook nog buiten de groep) een aangepast onderwijsaanbod krijgen dat nog te weinig tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling. De leerkracht moet aan kunnen geven wat de leerling mist/ nodig heeft en/of

 

·        excellente kinderen, die twice exceptionel zijn, waarbij de aanpassingen op de school nog te weinig tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling.

Belangrijk is om te weten dat een combinatie van bovenstaande criteria - en ook niet altijd alle criteria - het filter zijn om te bepalen of een leerling een antwoord vindt op de leerbehoeften in een plusklas.
Het is elke keer weer "maatwerk".