Samenwerken met ouders

Het team van de Professor Casimirschool hecht belang aan de samenwerking met de ouders van onze leerlingen. Om goed te kunnen samenwerken is het van belang dat er een open communicatie plaats vindt over de vorderingen van de leerlingen. Wij zien de ouders als partner. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van het kind, onze leerling. We gaan uit van onze professionaliteit op onderwijskundig gebied. We zien ouders als ervaringsdeskundige van hun kind.

In de samenwerking met ouders staat een wederzijdse respectvolle benadering voorop. Onze kernwaarden hierbij zijn transparantie, openheid, positiviteit en betrokkenheid. Deze zijn terug te zien doordat wij als volgt handelen:

•       Onze houding is positief en open, iedereen heten wij persoonlijk welkom.

•       Wij hebben waardering voor elkaar en als basis daarbij hanteren wij afspraken en regels die voor iedereen in onze school gelden.

•       Wij zien ouders als partner bij het welzijn en de leerprestaties van hun kind, onze leerling. Ouders kunnen altijd een gesprek met ons aanvragen als er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling van hun kind.

•       Professionaliteit is bij ons te zien op het gebied van:
        –      Lesgeven
        –      Begeleiden van de kinderen in hun groei
        –      Een open communicatie
        –     Een goede samenwerking
        –      Na- en bijscholing van teamleden

•       Wij zijn transparant over de doelen die wij met ons onderwijs nastreven, de toetsgegevens en de ontwikkeling van het kind.

•       Gesprekken zijn bij ons tweerichtingsverkeer: inbreng en       ondersteuning van ouders stellen wij op prijs.   

 

 

beleid samenwerken met ouders