In de Leerlingenraad van de Professor Casimirschool zitten 6 leerlingen uit groep 6,7 en 8. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school.

Het doel is om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en hen daarmee meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap te geven. Zo kunnen zij meedenken over alles wat in hun groep/ in de school gebeurt. De Leerlingenraad vergadert zo'n 5 tot 6 keer per jaar, samen met de directeur of andere betrokkenen.

Vlnr: Ilai, Julius, Mia (achter) / Rixt, Sanne, Iris (voor)