Luizenbrigade

Het team gaat ervan uit dat ouders hun kind(eren) thuis regelmatig controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Mocht je als ouder bij je kind hoofdluis constateren, meld dit dan gelijk bij de leerkracht, opdat de hele klas kan worden gecontroleerd door de 'luizenouders'. Op deze manier kan een luizenplaag in de klas voorkomen worden.
Elke eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen door de 'luizenouders' in de klas gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis en/of neten.

Wordt er door de 'luizenouders' bij uw kind hoofdluis geconstateerd, dan wordt u direct op de hoogte gesteld door de leerkracht van uw kind. Uw kind moet dan zo snel mogelijk behandeld worden om verdere besmetting te voorkomen. Bij lopende luis wordt u direct gebeld en dient u uw kind direct op te halen van school. In onderstaande documenten leest u informatie over hoe u dient te handelen bij hoofdluis, feiten en fabels over luizen en het protocol hoofdluis.

In hardnekkige gevallen kan de schooldirectie besluiten de schooljeugdverpleegkundige in te schakelen om advies aan de ouders te geven. 

Protocol luizen juni 2023
Controle en behandeling van hoofdluis.pdf
Feiten en fabels over hoofdluis.pdf