Ouderraad (OR)

Wie zitten er in de Ouderraad?

De OR heeft momenteel 15 leden:

Willemijn Luitse - voorzitter
Sharony Verhoek - secretaris
Gwan Pieters - penningmeester

Katelijn Lindgreen
Katrien Uytterhoeven
Jill van der Hulle
Joyce Dreessen
Raymond Bergers
Angelique Edgar
Ellis Bezemer
Hester Heringa
Roy van der Elst
Sandra van Doorn
Saskia Kops

Fleur van Deelen (team)
Daisy Sjardijn (team)Wat is een Ouderraad (OR)?

Onze school heeft een Ouderraad. Deze wil de samenwerking tussen leerkrachten en ouders bevorderen. In de praktijk betekent dit dat de OR de leerkrachten een hoop praktische werkzaamheden uit handen neemt.
Hierbij moet u denken aan activiteiten rondom de feestdagen zoals: Sinterklaas, het Kerstfeest, het Voorjaarsfeest, het Paasontbijt, sportdagen en het traditionele Zomerfeest.

De OR bestaat uit een aantal ouders en vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Om de communicatie met het schoolteam goed te laten verlopen, zijn ook twee leden van het team bij de vergaderingen aanwezig.

Hoe bereiken wij u?

Aangezien de OR de ouders vertegenwoordigt, is het natuurlijk van belang, dat zij ook de ouders informeert en zonodig raadpleegt.
De OR bericht regelmatig via de nieuwsbrief van de school.

Hoe kunt u de OR bereiken?

De OR is er ook voor de ouders. De OR wil daarom zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Alle leden van de OR kunnen altijd aangesproken worden voor zaken waar u als ouder vragen over heeft. Dit kan gewoon door de leden in de school aan te spreken of u kunt een email sturen aan: or@profcasimirschool.nl

Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne schooltijd toe!