Het opnemen van vakantie/verlofdagen (kinderen) die buiten de reguliere schoolvakanties vallen, zijn niet toegestaan. In enkele gevallen is er sprake van een uitzondering, waarvoor tijdig een aanvraag moet worden ingediend. Denkt u er wel aan eerst uw aanvraag in te dienen, alvorens u  op de gewenste dagen iets vastlegt. Een aanvraag kan worden afgewezen...

Richtlijnen verlof buiten schoolvakanties