Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
Ochtend: 8.30 - 12.00 uur
Middag: 13.00 - 15.00 uur

Woensdag:
Ochtend: 8.30 - 12.00 uur

Extra informatie

Voor alle groepen is er 's morgens een inlooptijd van 8.20 - 8.30 uur.
De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de klas aanwezig om de kinderen te ontvangen. Om 8.30 uur begint de leerkracht met de lessen. Ouders worden vriendelijk verzocht om dan niet meer in de school aanwezig te zijn. 
Ouders en kinderen komen via de pleinen de school binnen. De ouders kunnen de kinderen tot aan de klas brengen, bij de groepen 1-2 mogen ouders nog mee de klas in. 
Komt u onverhoopt te laat op school, belt u dan aan bij de hoofdingang aan de Plaats van Middendorp. Wij openen voor u de deur.