Als school vinden wij het belangrijk om samen te werken met ouders, ten gunste van de ontwikkeling van het kind.
Onder het menu "ouders" treft u diverse submenu's, van onder andere onze ouderraad en medezeggenschapsraad.