Sponsoring

In Nederland verzorgt de overheid de reguliere bekostiging van scholen. Zij worden zo in staat gesteld de wettelijk opgedragen kernactiviteiten uit te voeren. Een school kan daarnaast extra activiteiten organiseren voor haar leerlingen. Voor een school kan het dan aantrekkelijk zijn een extra inkomstenbron te hebben in de vorm van één of meerdere sponsors zodat de kosten die extra activiteiten met zich meebrengen gedekt kunnen worden. Meer informatie treft u in onderstaand document aan.

2 -Model sponsorovereenkomst.pdf