Inspectierapport

De inspectie heeft dit schooljaar (2013-2014) onze school bezocht in het kader van het 4-jaarlijks onderzoek. Het bezoek werd afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor het primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Het bezoek vond plaats op donderdag 14 november en de definitieve versie van het rapport is in maart vastgesteld.

Hieronder kunt u het rapport inzien:

rapport onderwijsinspectie 12 maart 2014.pdf