Schoolregels

Binnen een school, waar veel mensen bij elkaar zijn, bestaan regels. Iedere klas heeft natuurlijk zijn eigen regels. Maar er zijn ook regels die in z'n algemeenheid gelden voor de Professor Casimirschool.
Wij vinden het belangrijk dat wij elkaar kunnen aanspreken op deze regels. Wij hopen hiermee leerlingen beter bewust te maken van hun gedrag. De belangrijkste schoolregels op een rijtje.

  • Wij houden rekening met anderen, zonder elkaar te storen in geluid, gedrag of taalgebruik.
  • Leerlingen gaan op een leuke manier met elkaar om; pesten wordt niet getolereerd.
  • De leerlingen geven de leerkrachten 's morgens bij binnenkomst een hand.
  • De leerlingen gebruiken correct taalgebruik en de juiste aanspreektoon tegen elkaar en de leerkracht.
  • Op de gang wordt rustig gepraat en alleen gelopen.
  • Je gaat respectvol om met eigendommen van een ander en de school.
    Mobiele telefoons liever niet. Indien meegenomen zijn ze tussen 8.30 - 15.00 uur uitgeschakeld.
  • Op het schoolplein wordt met de fiets aan de hand gelopen.

We hebben deze regels met elkaar afgesproken om ervoor te zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan. Ook hier gaan we uit van: "alles wat je positieve aandacht geeft, groeit!".