Schoolgids

De schoolgids geeft uitgebreide informatie met betrekking tot onze school. We hopen hiermee een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de Professor Casimirschool. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u gerust telefonisch contact met ons opnemen.

Schoolgids 2024-2025


Overige documenten

Onder het submenu van Ouders treft u ook nog diverse documenten aan.