Missie en visie

Missie

De Professor Casimirschool is een openbare school, hetgeen wil zeggen dat de school voor alle leerlingen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing, toegankelijk is.

Vanuit een positieve benadering hebben wij oog voor iedereen binnen onze school. Ieder kind mag zijn wie hij/zij is. Wij staan voor een heldere communicatie met geborgen afspraken. We nemen ouders mee in de samenwerking.Vanuit een doorgaande lijn stemmen wij de onderwijsbehoeften af op de kinderen, waarbij wij rekening houden met de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door samenwerkend leren versterken de kinderen hun sociale vaardigheden. Wij maken de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces, ondersteund door een gestructureerd lesmodel, waarbinnen wij uitdagende leerstof en materialen actief aanbieden. Wij gaan uit van wat kinderen wel kunnen en kijken waarin zij zich nog verder kunnen ontwikkelen door flexibel in te spelen op hun onderwijsbehoeften.


Visie

De Professor Casimirschool is een school waar kinderen in een veilige en rijke leeromgeving zich ontwikkelen. Wij begeleiden de kinderen om, zelfstandig, kritisch denkend en goed voorbereid op de toekomst, de maatschappij in te gaan. Zo zijn de kinderen in staat om te leren met en van elkaar, waarbij zij (mede) verantwoordelijk zijn voor hun leerproces en zicht hebben op hun eigen ontwikkeling. Wij zijn een school met een professioneel team in ontwikkeling, met een open karakter. Wij leren van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback en het volgen van scholing. Ouders zijn onze partners. Zo dragen wij bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.
Wij zijn een school in ontwikkeling om kinderen steeds weer te voorzien van een passend en uitdagend aanbod. We richten ons op de toekomst, alwaar kinderen een plek moeten vinden. Het stimuleren van aanbod (vaardigheden) op het gebied van techniek, ICT en cultuur maken deel uit van onze ontwikkeling. We willen dat kinderen op een betekenisvolle wijze deel uitmaken van de maatschappij; nu en in de toekomst!