Missie en visie

Missie

De Professor Casimirschool is een openbare school, hetgeen wil zeggen dat de school voor alle leerlingen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing, toegankelijk is.

Op de Professor Casimir willen we dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Door zelfstandigheid, samenwerken en zelfreflectie moeten zij voldoende zelfvertrouwen opdoen om zich op een evenwichtige manier te ontwikkelen. Dit geldt dus evenzeer voor het sociaal-emotionele als het cognitieve vlak. Wij geven hen op deze manier voldoende handvatten om in de toekomst een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Visie

Wij gaan in beginsel uit van klassikale lessen om het groepsgevoel te behouden, maar zien in het werken met kleinere groepjes een belangrijk middel om tegemoet te komen aan de vele verschillen tussen kinderen.
Naast de belangrijkste vakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen, bieden wij de leerlingen een breed scala van andere vakken. Vakgebieden waarop wij ons trachten te profileren zijn cultuur, techniek, en ICT. Ook hechten we belang aan buitenschoolse activiteiten, waaronder sportactiviteiten en zingen.Naast ons beleid op leerlingen die met bepaalde leerstof wat meer moeite hebben, besteden we ook aandacht aan leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben. Hiervoor hebben wij een speciale leerlijn aangeschaft.
Dit alles streven wij na in een sfeervolle school, waarbij we rekening houden met elkaar. Leerlingen en leerkrachten gaan onderling en ten opzichte van elkaar respectvol met elkaar om.