We willen dat ieder zich veilig voelt binnen onze schoolomgeving. Voor kinderen betekent dat ze zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
We hebben een aantal "tools" om  veiligheid te monitoren en te bieden.
Zo nemen we jaarlijks een vragenlijst af, via Vensters-PO, bij de kinderen van de groepen 6,7 en 8 om de veiligheid te monitoren

Goed gedrag (Orka)
Vanaf groep 4 bieden we de kinderen de Orka-training aan. Hierbij worden kinderen ondersteund in de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en hun sociaal-emotioneel welbevinden. De Orka-training wordt gegeven door een daartoe bevoegde trainer.

Nog meer veiligheid
Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig, mw. C. leNoble. Wanneer er sprake is van zaken, die te maken hebben met bijv. kindermishandeling, kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris. Ook voor dergelijke zaken kunt u bij
mw. C. leNoble terecht. (Zij is te bereiken via de school).
Voor meer informatie omtrent deze zaken, verwijzen wij u ook naar de Meldcode.

gedragscode sociale veiligheid
Pestprotocol Prof Casimir 2020