Sociale Veiligheid

We willen dat ieder zich veilig voelt binnen onze schoolomgeving. Voor kinderen betekent dat ze zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
We hebben een aantal "tools" om  veiligheid te monitoren en te bieden.
Zo nemen we jaarlijks een vragenlijst af, via Vensters-PO, bij de kinderen van de groepen 6,7 en 8 om de veiligheid te monitoren

Goed gedrag "Kwink"
Binnen de school werken wij met de methode "Kwink" om kinderen in een doorlopende lijn te ondersteunen in de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en hun sociaal-emotioneel welbevinden. In onze schoolgids en het Schoolplan 2023-2027 treft u meer informatie.

Nog meer veiligheid
Op onze school is een vertrouwenspersoon aanwezig, mw. J. Latour Wanneer er sprake is van zaken, die te maken hebben met bijv. kindermishandeling, kunt u terecht bij de aandachtsfunctionaris. Ook voor dergelijke zaken kunt u bij mw. J. Latour terecht. (Zij is te bereiken via de school).
Voor meer informatie omtrent deze zaken, verwijzen wij u ook naar de Meldcode.

Informatiefolder Regelingen rond klachten, misstanden, enz. (zie ook Klachtenregeling)
Pestprotocol Prof Casimir 2020