Aanmelding

Ouders die hun kind voor onze school willen aanmelden, kunnen dit doen door middel van een aanmeldingsformulier.

Sedert 1 augustus 2014 is de regelgeving veranderd als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs. De aanmeldingen van kinderen worden beschouwd als vooraanmelding.

Conform de regeling van het directieberaad Leidschendam-Voorburg krijgen de ouders van aangemelde leerlingen in de eerste week van oktober voorafgaande aan het schooljaar waarin hun kind drie jaar wordt bericht of het kind al dan niet geplaatst kan worden. Is er nog geen plaats dan kan er gekozen worden voor een wachtlijstplaatsing tot de vierde verjaardag van het kind. Indien ouders na die datum hun kind op de wachtlijst willen houden, dienen ze dit schriftelijk te melden.

Bij aanmelding van een leerling die op een andere basisschool staat ingeschreven, geldt dat pas tot plaatsing wordt overgegaan, nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de school waar het kind ingeschreven staat en duidelijk is geworden dat er geen redenen zijn om toelating te weigeren.

Voor alle aanmeldingen geldt dat de maximale groepsbezetting niet mag worden overschreden. De school bepaalt zelf, mede op grond van de groepssamenstelling, een maximale bezetting per groep.